Жалюзи и рулонные шторы в Киеве.
Жалюзи, ролеты

т.(044) 227-4З-24

 
 
   

 

Каталог

О нас

Вопросы

Фотогалерея

Полезная информация

Контакты - заказ

Вертикальные жалюзи

Горизонтальные жалюзи

Ролеты тканевые

  Главная

 

 

 
Что нового ?

 

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

Обновился  прайс

 

 

Полезные статьи

 

Партнеры:

Современный элемент декора.
 

  Шторы-жалюзи вертикальные

 

 

 

Жалюзи.kiev.ua - Жалюзи в Киеве.

ЖАЛЮЗИ.kiev.ua - шторы-жалюзи, ролеты.

 

 Право

Теоретико-методологічні аспекти системи управління витратами

Теоретико-методологічні аспекти системи управління витратами.
 
  Сутнісна характеристика витрат на виробництво і реалізацію продукції та їх класифікація
      Витрати на виробництво і реалізацію продукції є найважливішою економічною категорією. Їхній рівень багато в чому визначає величину прибутку і рентабельності підприємства, ефективність його господарської діяльності. Зниження й оптимізація витрат є одними з основних напрямків удосконалення економічної діяльності кожного підприємства.
      
Наразі в економічній літературі існує багато підходів щодо визначення витрат. Найбільш простішим та зрозумілішим визначенням витрат є таке: витрати - це ресурси, які використало підприємство для досягнення  своєї мети у грошовому виразі.
Сутність витрат на виробництво і витрат виробництва не тотожні між собою в теоретичному і практичному планах, як на рівні суспільного виробництва, так і в мікроекономіці у вітчизняній і закордонній практиці. З позицій суспільства витрати на виробництво включають повний обсяг витрат живої й упредметненої праці і рівні вартості продукта. Витрати на виробництво вітчизняних підприємств складаються з їх власних грошових витрат, а витрати закордонних фірм включають нормативний прибуток.
Поняття витрат підприємства істотно розрізняється в залежності від їх економічного призначення. Чітке розмежування витрат по їхній ролі в процесі відтворення є обумовлюючим  моментом у теорії і практичній діяльності. Відповідно  з ним на всіх рівнях керування здійснюється угруповання витрат, формується собівартість продукції, визначаються джерела фінансування. По відтвореній ознаці витрати підприємства підрозділяються на три види:

• витрати на виробництво і реалізацію продукції, які утворюють її собівартість. Це поточні витрати, що покриваються і виторг від реалізації продукції за допомогою кругообігу: оборотного капіталу;
витрати на розширення і відновлення виробництва. Як правило, це великі одноразові вкладення засобів капі­тального характеру під нову чи модернізовану продук­цію (київ). Вони розширюють застосовувані фактори виробництва, збільшують статутний капітал. Витрати складаються з капітальних вкладів­ в основні фонди, приросту нормативу оборотних коштів,
 витрат на формування додаткової робочої сили для додаткового
  виробництва. Ці витрати мають особливі джерела фінан­сування:
 амортизаційний фонд, прибуток, емісія цінних
 паперів, кредит та інше.;
витрати на соціально-культурні, житло-побутові й
 інші аналогічні нестатки підприємства. Вони прямо не зв'язані з
 виробництвом і фінансуються зі спеціальних фондів, які формуються­ в основному з прибутку, що розподіляється.

Витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) являють собою витрати підприємства, виражені в грошовій формі і зв'язані з використанням у процесі виробництва сировини і матеріалів, палива, енергії, праці, основних фондів, нематеріальних активів і інших витрат некапітального характеру. Вони включаються в собівартість продукції, що випускається, рівень якої визначає обсяг прибутку, рентабельність продукції і капіталу, а також інші кінцеві показники фінансово-економічної діяльності підприємства.

Найбільш загальне поняття витрат виробництва підприємств визначається як витрати на фактори, що вводяться, чи економічні ресурси. Усі витрати приймаються як альтернативні (чи тимчасові), що означає, що вартість будь-якого ресурсу, обраного для виробництва, дорівнює його цінності при найкращому варіанті використання. Це один з найважливіших принципів ринкової економіки .

На нашу думку найбільш правильним та повним визначенням витрат буде таке. Витрати - це всі ті ресурси підприємства завдяки яким воно виробляє продукцію,  надає послуги, виконує роботи в результаті чого досягає своєї певної цілі (отримання прибутку, задоволення потреб споживачів тощо).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы по теме:

Договір про співробітництво

Положение о сборе за право использования местной символики

   Жалюзи.kiev.ua